1 NamiSWANN
450
2 GORDOXBK
368
3 ~Xurumelas
336
4 G4M3XBR
266
5 cabelomuch
262
6 Marx
262
7 WhiteRose
196
8 JonJones
194
9 Mawthzin
182